HoangPhatCorp xin gửi tới quý khách hàng thông tin liên hệ xưởng may túi canvas như sau:

Xưởng may Túi canvas, túi vải bố, túi vải canvas HoangPhatCorp
    [/hàng ngang]